Lyrics 07

धूमा Dhooma Lyrics – Gulzaar Chhaniwala

Dhooma Lyrics – Gulzaar Chhaniwala

Credits :-
Song: Dhooma
Singer: Gulzaar Chhaniwala


Lyrics:  Gulzaar Chhaniwala 
Music: Gulzaar Chhaniwala 
Dhooma Lyrics In Hindi – Gulzaar Chhaniwala


जा रै कर ले रै कट्ठे तेरे गाल के कचूरा नै

छेड़ कै नै पन्गा तन्नै ले लिया लँडूरा नै
ये रै लाग रे जो गेल तेरी साइड लेन नै
मेरे साला के जै खून का चलाया खाला ना
आण लाग रया सूं बेटे ना रै बहम राखिये
तेरा पाड्या ना जै धूमा मैं भी गामा आला ना
आण लाग रया सूं बेटे ना रै बहम राखिये

तेरा पाड्या ना जै धूमा मैं भी गामा आला नाLeave a Reply

Your email address will not be published.