Lyrics 07

कोहिनूर Kohinoor Lyrics Hindi – Vishavjeet Chaudhary | Ft.Sapna Chaudhary

Kohinoor Lyrics – Vishavjeet Chaudhary | Ft.Sapna Chaudhary


Title : Kohinoor
Singer : Vishavjeet Chaudhary
Ft : Sapna Chaudhary
Lyrics : Naveen Vishu Baba
Music : MJ (Aman Jaji)

Kohinoor Lyrics – Sapna Chaudhary

Rah Ak Gaind Kohinoor Sa Tera
Chhant Rakhya Sah
Rah Ak Gend Kohinoor Sa Tera
Chhant Rakhya Sah

Tere Suthre Pan Ho Mah Ram Nah Lath
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath
Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath
Sa Gaad Rakhya Sah

Dhunge Gailyan Chhed Kahani
Karti Chale Teri Chhoti


Din Be Din Tere Naye Poj
Bana De Meri Khoti Rah
Din Be Din Tere Naye Poj
Bana De Meri Khoti Rah

Rah Gaat Mah Nile Shuit Nah Budka
Sa Bad Rakhya Sah
Tere Suthre Pan Me Ho
Suthre Ho Pan Mah Ram Nah Lath

Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath
Sa Gaad Rakhya Sah

Rah Naram Naram Yo Gaat Tera
Karde Sah Majboor Mane
Naveen Vishu Rah Ya Hei Baat Rah
Jaan Dev Na Door Mane

Naveen Vishu Rah Ya H Baat Rah
Jaan Dev Na Door Mane

Akk Teri Gailyan Ak Papose Tah Laad Rakhya Sah
Tere Suthre Pan Me Ho
Tere Suthre Pan Me Mah Ram Nah Lath Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath Sa Gaad Rakhya Sah
Rah Ak Gaind Kohinoor Sa Tera
Chhant Rakhya Sah
Rah Ak Gend Kohinoor Sa Tera
Chhant Rakhya Sah

Tere Suthre Pan Ho Mah Ram Nah Lath
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath

Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath
Sa Gaad Rakhya Sah

Dhunge Gailyan Chhed Kahani
Karti Chale Teri Chhoti

Din Be Din Tere Naye Poj
Bana De Meri Khoti Rah
Din Be Din Tere Naye Poj
Bana De Meri Khoti Rah

Rah Gaat Mah Nile Shuit Nah Budka
Sa Bad Rakhya Sah
Tere Suthre Pan Me Ho
Suthre Ho Pan Mah Ram Nah Lath

Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath

Sa Gaad Rakhya Sah

Rah Naram Naram Yo Gaat Tera
Karde Sah Majboor Mane
Naveen Vishu Rah Ya Hei Baat Rah
Jaan Dev Na Door Mane
Naveen Vishu Rah Ya H Baat Rah
Jaan Dev Na Door Mane

Akk Teri Gailyan Ak Papose Tah Laad Rakhya Sah
Tere Suthre Pan Me Ho
Tere Suthre Pan Me Mah Ram Nah Lath Sa Gaad Rakhya Sah
Suthre Pan Mah Ram Nah Lath Sa Gaad Rakhya Sah


Leave a Reply

Your email address will not be published.