Har Har Shambhu Shiv Mahadeva

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics In Hindi (English) – Abhilipsa Panda and Jeetu Sharma ने गाया गया है Jeetu Sharma & Traditional ने “Har Har Shambhu Shiv Mahadeva” के Lyrics लिखे हैं Jeetu Sharma ने इस Song का Music दिया गया है.

  • Bhajan – Har Har Shambhu Shiv Mahadeva
  • Singers – Abhilipsa Panda and Jeetu Sharma
  • Lyrics – Jeetu Sharma & Traditional
  • Music Label – Jeetu Sharma

Har Har Shambhu Lyrics


Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva

Karpuragauram Karunavataram Sansarsaaram Bhujgendrahaaram
Karpuragauram Karunavataram Sansarsaaram Bhujgendrahaaram

Sada vasantam hridyarbindre bhavam bhavanisahitam namami
Sada vasantam hridyarbindre bhavam bhavanisahitam namami

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva

Sanandamaananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam
Sanandamaananda dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam

Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade
Varanshi naatham ma ma natham sri biswanatham saranam prapade

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva

Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjananaam
Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjananaam

Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham
Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

Har Har sambhu sambhu sambhu sambhu
Shiv Mahadeva
Sambhu sambhu sambhu sambhu
Shiv mahadeva

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva

Nagendraharaya Trilochanaya Basmangaragaya Maheswaraya
Nagendraharaya Trilochanaya Basmangaragaya Maheswaraya

Nithyaya shudhaya digambaraya Tasmai Nakaraya Namashivaya
Nithyaya shudhaya digambaraya Tasmai Nakaraya Namashivaya

Har Har sambhu sambhu sambhu sambhu
Shiv Mahadeva
Sambhu sambhu sambhu sambhu
Shiv mahadeva

Har Har shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv Mahadeva